Warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa w zaznaczonych na mapie miejscach są

Pobierz

szybko się rozwija, ponieważ 1. kraj jest zaangażowany w konflikt zbrojny, co prowadzi do spadku produkcji przemysłowej.. Arkusze CKE, rozwiązania i odpowiedzi Z .b) Podaj numery trzech obszarów, które spośród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa.. Polska ma wiele cech, które dla rolnictwa są wręcz idealne, jak np. niziny stanowiące 91% powierzchni kraju, jest też jednak wiele cech negatywnych np. słaba jakość gleb.warunki klimatyczne - od nich zależy ilość opadów atmosferycznych, temperatura powietrza oraz długość trwania okresu wegetacyjnego.. Pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.27.. Rzeźba krasowa, ostańce skalne, nietoperze, dolina Prądnika - OjcowskiW dniu 22 czerwca zmierzono w jednym z miejsc przedstawionych na mapie wysokość Słońca w momencie górowania.. Różne rośliny uprawne wymagają różnych warunków wilgotnościowych czy termicznych, stad tak duże znaczenie klimatu dla możliwości rozwoju rolnictwa.. Przyrodnicze - mało zyzne gleby, niedostatek wody, częste susze Poza przyrodnicze - mało rozwinięta gospodarka rolna, 2.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Wyślij.. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. 3. większość państw eksportuje duże ilości żywności do Europy.b)Podaj numery trzech obszarów, które sposród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa..

Trudne warunki rozwoju rolnictwa wynikające z dużej wysokości n.p.m. 2.

warunki wodne - rośliny potrzebują odpowiedniej ilości wilgoci.Rolnictwo to jeden z trzech głównych działów gospodarki (poza przemysłem i usługami).. bawełna maniok palma daktylowa słonecznikNumer na mapie: Ten wygasły wulkan tarczowy jest drugim pod względem.. Mount Elgon: 4: Najwyższy szczyt Kenii położony w masywie wulkanicznym.. Jego celem nadrzędnym jest wytwarzanie żywności.. PODSTAWOWY I ROZSZERZONY już w środę, 14 maja 2014.. Produkcja rolna dzieli się na roślinną i zwierzęcą.. Zapraszamy do pobrania pytań z dzisiejszej matury z geografii.. Nauczyciel geografii i przyrody z pięcioletnim doświadczeniem.. We wszystkich miejscach oznaczonych na mapie literami A−D Słońce w swojej widomej dobowej wędrówce po sferze niebieskiej znajduje się przynajmniej przez chwilę ponad horyzontem.. Wzrost rocznej sumy opadów na obszarze zlewiska Bałtyku.Sposró wymienionych obszarów wybierz po dwa o korzystnych i niekorzystnych warunka rozwoju rolnictwa.Scharakteryzuj warunki rozwoju rolnictwa wystepujace na wybranych obszarach 2009-04-24 16:52:07; Wymień nazwy krain geograficznyej, która ma najlepsze w Polsce warunki do rozwoju rolnictwa.. A. nadmiar ciepła i wilgoci B. .. które są charakterystyczne dla zaznaczonych na mapie państw i sprzyjają .Przyporządkuj każdemu z regionów oznaczonych na mapie literami A i B po jednej z roślin, której uprawa jest charakterystyczna ze względu na korzystne warunki przyrodnicze do ich wegetacji w podanych regionach..

Podsumowując, warunków przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa w Polsce nie można określić jako idealne.

a) Forma własności i wielkość gospodarstw.. 4, 2, 5 Zadanie 24.Zadania maturalne z Geografii Temat: Sektory gospodarki Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Owies- uprawiany jest w Polsce coraz rzadziej i coraz mniej chętnie.. Nauczyciel geografii, przyrody i WOS-u.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.b) Podaj numery trzech obszarów, które spośród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa.. Wymaga względnie dużej dostawy wilgoci, przez co występuje głównie w obszarach o wysokiej rocznej sumie .. (2 pkt) Wpisz w odpowiednie.Przyporządkuj każdemu z obszarów zaznaczonych na mapie literami A i B po jednym czynniku, który miał istotny wpływ na gęstość zaludnienia tego obszaru.. Odpowiedź Zadanie 8.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy parków narodowych wybrane z poniższych.. Wpisz nazwę właściwej rośliny dla każdego z regionów.. Zobacz ZADANIA Z GEOGRAFII (POZIOM PODSTAWOWY) 14.05.2014. e) Ukształtowanie powierzchni..

3.Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej.

Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F ‒ jeśli jest fałszywa.. Zmierzona wysokość wyniosła 63 º 15' Oblicz szerokość geograficzną miejsca .Na mapie zaznaczono wybrane krainy geograficzne.. Rolnictwo zarówo odlogowe - kilkuletnie uprawy roli dla własnej gospodarki, domostwa.. b) Polityka rolna państwa.. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. Klimat umiarkowany chłodny i okresowy deficyt światła słonecznego.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .Krainy geograficzne w Polsce - podział Polski na obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi.Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu: pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin (Niziny Środkowopolskie),pas wyżyn (Wyżyny Polskie),pas kotlin (Kotliny Podkarpackie),pas gór.wieku n.e. a umarł w pierwszej połowie II wieku n.e. Na pierwszy plan w dziełach Tacyta wysuwa się życie cesarzy oraz ich stosunek do skupionej w senacie arystokracji.. Na podstawie: Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1990, s. 722-23.W dniu 22 czerwca zmierzono w jednym miejscu przedstawionych na mapie wysokość Słońca w momencie górowania..

d) Poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa.

Uzasadnij swój wybór.. Odp: 2, 4, 5 Zadanie 24.. (SP09) Zaznacz dwie przyczyny, które mogłyby spowodować wzrost zasolenia wody w Morzu Bałtyckim.. Nie są one bardzo dobre, aczkolwiek nie należą również do złych.. Odpowiedzi, pytania i arkusze zadań.. Dzięki hodowli zwierząt mamy przede wszystkim mięso, a ponadto mleko, jaja, tłuszcze, skóry i inne.1.. W wolnym czasie podróżuję i staram się odkrywać ciekawe miejsca w Polsce i Europie .Zaznacz przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.. Uprawa roślin dostarcza m.in. ziarna zbóż, warzyw i owoców.. Nauczyciel.. W piątek, 13 maja 2011, pisemna matura z geografii.. Interesuje się tenisem ziemnym oraz geologią.Do zaznaczonych na mapie numerami 1 - 4 obszarów przyporządkuj główną przyczynę dużej lub małej gęstości zaludnienia, wybierając spośród podanych poniżej.. Sprawdź pytania i odpowiedzi: Matura z geografii 2011.. Odp: 2, 4, 5 Zadanie 24.. Złoża węgla kamiennego, soli .b) Podaj numery trzech obszarów, które sposród zaznaczonych na mapie numerami 1 - 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa.. c) Warunki glebowe.. Na Podkarpaciu maturę z geografii na poziomie podstawowym zdawało 3690 maturzystów, a na .Warunki rozwoju rolnictwa w wielu regionach Afryki są A. korzystne, dlatego 1. wiele krajów importuje żywność.. B. niekorzystne, 2.. Interesuję się turystyką, a w szczególności turystyką motocyklową.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.MATURA GEOGRAFIA 2014 ODPOWIEDZI - P.. Jego pisma, mało cenione w starożytności, cieszyły się popularnością w epoce nowożytnej.. P F 2.Największy udział tego zboża w strukturze upraw obserwuje się zwłaszcza na Pojezierzach, w Polsce Zachodniej, na Przedgórzu Sudeckim, a także na Podkarpaciu.. f) Warunki klimatyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt