Instruktaż stanowiskowy sprzedawca wzór

Pobierz

Dokument BHP kasjer sprzedawca to dokument poruszający kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na kluczowe zagadnienia dotyczące obowiązków sprzedawcy oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pracownika.Przygotowywanie faktur za sprzedany towar dla potrzeb klienta, prowadzenie rejestru wydawanych faktur, (wskazać konkretne programy).. Formularz w formacie PDF (wydrukowanie do ręcznego wypełnienia) Uwaga!. instruktażu pracowników administracyjno- biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych.. Zakres czynności dla sprzedawcy, który odpowiada m.in. za: - przyjmowanie od klientów gotówki i wydawanie .. Etapy prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy.Apr 8, 2021Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla agenta reklamowego.. Do pracy należy przystąpić będąc wypoczętym i trzeźwym.May 12, 2022Oct 8, 2021Instruktaż stanowiskowy 1) * Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy przeprowadził w dniach……………r.. Rachunek i karta pracy biegłegoPamiętajcie, że instruktaż stanowiskowy pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy wózka jezdnio-wego nie może być krótszy niż 8 godzin lekcyjnych, gdzie 1 godzina lekcyjna = 45 min (ramowy program instruktażu stanowiskowego zawarty w załączniku nr 1 pkt II do rozporządzenia szkoleniowego).. Zaświadczenie.. Pracownicy inżynieryjno - techniczni - pobierz..

Instruktaż stanowiskowy - pobierz.

Nowy podział akt osobowych pracownika i podstawowe wzory stosowanej dokumentacji przy zatrudnianiu pracownika.. Instruktaż powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisamiWZORY NA NASTĘPNEJ STRONIE.. UWAGA!Apr 8, 2021instruktaż stanowiskowy, okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lub 5 lat.. 1 rozporządzenia (nie dotyczy pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym.. Pracownik ma kontakt z klientami oraz z przedmiotami stanowiącymi wyposażenie sklepu.. Szkolenie okresowe BHP.. Wzór dokumentu Instrukcja BHP dla osób zajmujących się sprzedażą.. Stąd płynie i wniosek następny; jeśli pracownik wykonuje pracę w jednym przedsiębiorstwie na kilku różnych stanowiskach, to powinien przejść instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk z osobna.Pełny instruktaż trwa co najmniej 8 godzin, w tym: • przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy - 2 godziny, • pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy - 0,5 godziny, • próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora - 0,5 godziny, • samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora - 4 godziny,Osoby zatrudniane jako sprzedawcy czy przedstawiciele handlowi powinni również ukończyć instruktaż ogólny, który jest pierwszą częścią szkolenia wstępnego bhp, dzięki naszej platformie bhp dostępny przez internet..

Zaświadczenie o instruktażu stanowiskowego.

Pan(i).Plik Program instruktażu stanowiskowego sprzedawca.pdf na koncie użytkownika bogdanksiezak • folder instruktaż stanowiskowy • Data dodania: 24 sie 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Instruktaż ogólny - pobierz.. Lista do szkolenia okresowego - pobierzPraca w dziale produkcji polegała na kontroli jakości, natomiast praca na kolejnym stanowisku polega na myciu elementów urządzeń z tworzyw sztucznych.. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami - pobierz.. Zaświadczenie Nowy podział akt osobowych pracownika i podstawowe wzory stosowanej dokumentacji .Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.Program szkolenia dla osób prowadzących instruktaż stanowiskowy..

o ukończeniu instruktażu ogólnego.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego w zakresie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.. Do koszyka.. Środowisko pracy Praca sprzedawcy zazwyczaj wykonywana jest w pomieszczeniu.. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku sprzedawca - kasjer w wersji edytowalnej pliku Word .. (instruktaż ogólny) PL. .. 75,00 zł.. Pakowanie towaru dla klienta.. Pobieranie od klienta należności za sprzedawany towar oraz wydawanie reszty.. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt - tel.. Sprzedawca - identyfikacja zagrożeń1.. W czasie wykonywania obowiązków pracownik obsługuje kasę fiskalną.. Zakres czynności dla agenta, który odpowiada m.in. za: - prowadzenie rozmów handlowych z potencjalnymi .. arta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla magazyniera.. Do pracy z wiertarką może przystąpić pracownik, który: jest pełnoletni, posiada odpowiednią wiedzę z zakresu bezpiecznej obsługi sprzętu, przeszedł szkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy.. ………………….………………… (imię nazwisko przeprowadzającego instruktaż) Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan(i)instruktażu osób wymienionych w § 11 ust.. Pracownicy administracyjno - biurowi i inni specjaliści - pobierz..

Kto może przeprowadzić instruktaż?Pobierz PDF.

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.. Listy do szkoleń BHP.. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami ( bezpośredni przełożony), posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod jego prowadzenia.. Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie ż stanowiskowy Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: 1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robot-niczym oraz innym, na którym występuje nara-żenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;Instruktaż to nic więcej jak zapoznanie pracownika właśnie z instrukcją stanowiskową.. Podstawowe zagadnienia obejmujące proces szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.. Nigdzie nie jest określone w jaki sposób mają być sprawdzane wiadomości.Karta stanowiskowa (zakres obowiązków) dla sprzedawcy.. Przyjmowanie należności za pomocą kart płatniczych.. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy: a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,2.. o ukończeniu instruktażu ogólnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt