Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego na mianowanego edukacja wczesnoszkolna

Pobierz

STAŻ: Opiekun stażu: Dyrektor placówki:skonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego, aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Imię i nazwisko: Agnieszka Matusik.. Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2010r.. Przedstawiam Plan Rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego — edukacja wczesnoszkolna.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna PawelakSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 - 31.05.2019 Joanna Konopka.. 2.Sprawozdanie z realizacji stażu (2021-09-01) Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Imię i nazwisko: mgr Beata Kwapisz 2.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. z 2016 r., poz. 1379) Rozdział 3a.. SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ .. Rozporządzenie .. Jednak, jak już pewnie udało Ci się zauważyć, treści, które tu publikuję, przedstawiają głównie wiedzę .AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO..

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. poz.393)Poniżej przedstawiam sprawozdanie cząstkowe z realizacji Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Udostępniam Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jedn.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela kontraktowego 1 5,0 (2021-07-14) Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. DANE OSOBOWE: Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Paulina Lasota Nazwa placówki: Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane kwalifikacje: 2.. Okres trwania stażu: od 1 września 2015 r. do 31 maja 2019 r. w tym: od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolny w Zarzeczu Łukowskim.Sprawozdanie nauczyciel kontraktowy.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS.. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Obowiązujące przepisy: 1.. Imię i nazwisko: Katarzyna Lisowska; Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy; Nauczany przedmiot: zajęcia przedmiotowe w klasie łączonej IV-VI; Posiadane kwalifikacje:Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel odbywający staż: mgr Agnieszka Sakowska Nazwa i adres szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie Dyrektor szkoły: mgr Beata Leszkiewicz Nauczane przedmioty: • wychowanie przedszkolne • edukacja wczesnoszkolna • logopedia Posiadane kwalifikacje: • studia licencjackie na kierunku pedagogika, w zakresie: Edukacja elementarna .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się.

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2. w .. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna.. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Przedmiot Geografia.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.. Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna.Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam w roku szkolnym 2016/2017, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel przyrody w klasach 4,5 i 6 .. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Placówka: Zespół Szkół w Ostaszewie.. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie 3.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO WprowadzenieNadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli..

Plik do pobrania: 2011kontraktowy-sprawozdanie.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Miejsce odbywania stażu: ………………………………….. Imię i nazwisko: Sylwia Korytkowska.. W OKRESIE OD 01.09.2008 DO 31.05.2011r.. Z opublikowanych na moim blogu artykułów wiesz już, jak wygląda ścieżka awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego [KLIK] oraz mianowanego [KLIK].. DANE OSOBOWE Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Wioleta Kulig Nazwa szkoły: Szkoła PodstawowaNr 235, poz. 1543) • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony) z późniejszymi zmianami.. mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1 NAUCZYCIEL MIANOWANY UBIEGAJĄCY.. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. W roku szkolnym 2016/2017 pełniłam funkcję wychowawcy klasy III, a od roku szkolnego 2017/2018 i przez dalszy okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy I oraz klasy IV.NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ.. Przykładowy plan rozwoju: Pobierz: 2011Religia.. KrempachyData złożenia sprawozdania: czerwiec 2016r.. DOROTA DZIECHCIARZ.. Plan rozwoju zawodowego (2021-08-27) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Teresa Stypułkowska.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a więc mianowanie "krok po kroku".Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.. WarszawaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Bardziej szczegółowoSprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel przedmiotów przyrodniczych.. Z REALIZACJI.. Nauczyciel kontraktowy: mgr …………….. Opiekun stażu: mgr Alicja Pawlik.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt