Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego wzór

Pobierz

z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)- art.69 ust.7; Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Propozycja: Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły podstawowej .oswiatowej MEN na rok 2015/16 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego, m.in. w zakresie dzialan na rzecz walki z cyberprzemoca, bezpieczenstwa w szkole oraz indywidualizacji pracy na lekcji.Zgodnie z wymogami okreslonymi zarowno w ustawie Prawo oswiatowe,WZÓR.. Wzór sprawozdania można pobrać również tutaj>> Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne Ostatnia aktualizacja: 31 Lipiec 20193.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za rok szkolny 2017/2018 .mailowo: [email protected] [email protected] telefonicznie: 22 834 71 57 kom: 519 825 804 osobiście: dyrektor przyjmuje interesantów codziennie w godz.Nadzór Pedagogiczny.. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.. Zamów abonament.. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn..

Przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Baza szkół i placówek; Kontrole planowe i doraźne; Monitorowanie; Plany Nadzoru Pedagogicznego; Sprawozdania z Nadzoru Pedagogicznego; Wspomaganie.. Kategoria: Nadzór pedagogiczny.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. 4.Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu działań na rzecz optymalnego przygotowania uczniów i o) 19.VI.2020 Godz.15.00 Nauczyciele, dyrektor powołany zespół do opr.planu 8 Zebranie rady pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym 2019/2020Na koniec półrocza na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. poz.1658) Ustawa z dnia 7 września 1991r.. Dokument jest potrzebny do utworzenia sprawozdania na radę pedagogiczną z racji tego iż jestem pierwszy rok dyrektorem.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - PrawoPodstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust..

... Przykładowy wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego .

Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia, sukcesy, a także porażki.. Sprawozdanie za rok szkolny 2019/2020 uwzględnia zagadnienia związane z kształceniem zdalnym.Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. z 2018 r. poz. 996Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym Typ placówki: szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne Ostatnia aktualizacja: 31 Lipiec 2019Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany był zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.. Promować placówkę w środowisku lokalnym.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - przykładowy wzór1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie za rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U..

Elementy sprawozdania 1.Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki (szkolenia, konferencje).Wzór pisma dyrektora do rady rodziców przedszkola w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela: Wzór protokołu z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej: Wzór zarządzenia dyrektora przedszkola w spr powołania komisji: Wzór zaświadczenia komisji kwalifikacyjnej o uzyskaniu przez nauczyciela akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowegoKażdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. o systemie oświaty ( tj. Dz.U.. : Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),Wzór: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego w szkole podstawowej Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze Przykładowe sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w szkole Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu niepublicznymWzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013.. liczba głosów 4.. Współpraca ta owocuje licznymi akcjami wspierającymi działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły..

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021 ...

z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) - & 24.. Zaloguj.. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Zapomniałem hasła.. Wanda Pakulniewicz .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 3 Rada Rodziców, SKGW w Bukowiu, GOPS w Wilkowie, Urząd Gminy w Wilkowie, inne placówki szkolne.. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.. NADZÓR PEDAGOGICZNY.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.nadzor pedagogiczny, nadzór pedagogiczny, kontrola zarządcza w przedszkolu, plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy przedszkola, rozporządzenie men w sprawie nadzoru pedagogicznego, plan wychowawczy przedszkola, sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego, sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego, dokumentacja pracy przedszkola, plan .Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/13, który został opracowany na podstawiesprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .. 5.Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020: Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu.. Dobre praktyki; Konferencje i narady; Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021; Ogłoszenia różne; Reforma; SIO; Szkoły i .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. Data: 28-06-2013 r. Po zakończeniu roku szkolnego, a przed rozpoczęciem nowego dyrektor przedstawia sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i wnioski do dalszej pracy.. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Sprawozdanie z nadzoru sprawowanego prze Dyrektora Szkoły w roku 2013/14.. Szukaj.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego to jeden z najważniejszych .wzor-sprawozdania-z-nadzoru-pedagogicznego-dla-gimnazjum-w-roku-szkolnym-2017-2018..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt