Have got sprawdzian klasa 4

Pobierz

Pytania do konstrukcji z czasownikiem 'have got' tworzy się wyłącznie przez inwersję.. SPRAWDZIAN Czasownik "to be" - być i "to have got" - mieć .. 'have got' - pytania.. NaleŜy pamiętać, Ŝe na początek zdania przemieszcza się wówczas jedynie czasownik 'have ', zaś słowo 'got' pozostaje za podmiotem zdania.. Czy wy jesteście przyjaciółmi?. Andy nie ma czerwonego długopisu.. Oni są moją rodziną.. Tom nie jest nauczycielem.. 7Uzupełnij zdania, wpisując w luki: has got, have got, hasn't gotlub haven't got.. co prawda dawnoo miałam z tego kartkówkę ale trochę z niej pamiętam: Test Tkanki roślinne Pobierz pdf z Docer.pl from docer.pl Nie jesteś zalogowany zestaw ostatnio.Feb 26, 2022 Ja nie mam czarnego psa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt