Charakterystyka pompy tłokowej

Pobierz

Wprowadzenie elektrowni parowych na statkach spowodowało pojawienie się pomp tłokowych z napędem parowym.Pompy morskie: rodzaje, klasyfikacja, charakterystyka, cel.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. Komora pompy jest oddzielona od części ssawnej samoczynnym zaworem (zawór ssawny) (3) umożliwiającym przepływ płynu od części ssawnej do komory pompy, a blokującym przepływ w odwrotnym kierunku.Rys.1.. Dokładnie pa- raboliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.Teoretyczna charakterystyka pracy pompy (zależność ciśnienia od wydajności) jest linią pionową.. Wentylator: d 2 = 580 mm, Q = 0,96 m 3 /sek, h = 435 mm słupa wody, n = 2920 obr/min (wg E. Habliitzela).. Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.Pompy tłokowe do igłofiltrów GEHO-Clasal (seria ZD) Dedykowane do igłofiltrów, kilkudziesięcioletnia renoma, najniższe spalanie Agregat pompowy Geho ZD900 Wiodący model pompy tłokowej, z reguły od ręki na stanie magazynowym; Agregat pompowy Geho ZD300 Wyciszona pompa tłokowa do obsługi zestawów do 30 sztuk igłofitrów, spalanie już od 0.6 l/h!Rozmawiając o pompach tłokowych, możemy spotkać się z określeniem pompy wyporowej..

Czym są pompy zębate?

Sprężarka tłokowa składa się z korpusu (karteru) cylindra, głowicy wraz z umieszczonymi w niej zaworami i układu korbowego (tłoka połączonego sworzniem z korbowodem i z wału korbowego).. Pompy zębate, zwane inaczej wyporowymi rotacyjnymi, to urządzenia, których zadaniem jest tłoczenie określonej cieczy w danym kierunku.lbp/06 pompa tŁokowa do olejÓw i pŁynÓw asta Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców.. Rys Charakterystyki uniwersalne ψ = f ( φ ) i η = f ( φ ) pompy odśrodkowej i wysokociśnieniowego wentylatora firmy Sulzer.. Pompy tłokowe na ogół są stosowane w systemach okrętowych ogólny hydraulicznie urządzeń pokładowych i mechanizmów systemu głównych silników maszyn i usług kierownicy.Zasada działania sprężarki tłokowej.. Podczas pracy pompy, zmieniając .Dla przykładu na rys. 1 pokazano charakterystykę pompy, która dla 1500 obr/min posiada punkt nominalny Q = 400 m 3 /h, H = 50 m. Charakterystyka ta, zgodnie z podanymi wyżej wzorami została przeliczona na 1400 i 1300 obr/min.. Pompa wielotłokowa osiowa nastawna.. Wszystkie materiały stykające siPompy głównego odwadniania służą do tłoczenia wody z poziomu wydobywczego na powierzchnię..

Teraz jest powszechnie znany jako działanie pompy.

Pompy typu wirowego są oparte o działanie elementu wirującego wewnątrz pompy, otrzymującego energię z silnika na ogół za pomocą szybko wirującego wałka, który tworzy podciśnienie po stronie ssawnej za pomocą narzędzia typu wirnik .Tematy o charakterystyka pompy, Prądnica (alternator) i rozrusznik w jednym., LEXMAUL OPEL Diesel Tuning Moduł Chip coś na jego temat, Potrzebuje uklad - dla ludzi dobrej woli - sterownik skrzyni, sterownik do podajnika tłokowego, Turbo do c360-3p?Pompy dozujące tłokowe mają wydajność 2,8-1550 l/h w zakresie ciśnień 4-30 bar, a membranowe cechują się wydajnością 60-400 l/h w ciśnieniach 0-6 bar.. Ciśnienie nominalne 280 bar.. Towarzysz temu cykliczne odgłosy podobne do charakterystycznych dla pompy tłokowej.Pompa membranowo-tłokowa • Wydajność: 120 l/m • Prędkość obrotowa min.. Całkowitą wysokość podnoszenia cieczy Hc(rys.1.2.). 2 metrów.Pompy tłokowe do igłofiltrów GEHO-Clasal (seria ZD) Dedykowane do igłofiltrów, kilkudziesięcioletnia renoma, najniższe spalanie Agregat pompowy Geho ZD900 Wiodący model pompy tłokowej, z reguły od ręki na stanie magazynowym; Agregat pompowy Geho ZD300 Wyciszona pompa tłokowa do obsługi zestawów do 30 sztuk igłofitrów, spalanie już od 0.6 l/h!.

Przestawienie położenia tarcz umożliwia zmianę wydatku pompy.

6.Typowa pompa tłokowa jednostronnego działania składa się z komory (cylindra) (1), w której porusza się tłok (4) lub nurnik napędzany tłoczyskiem (5).. Pompa do obiegów otwartych.. Ciśnienie maksymalne 350 bar.Charakterystyka sprężarki wirowej W przypadku zbyt małej wydajności, określonej punktem krytycznym, praca sprężarki staje się niespokojna, następują przerwy w tłoczeniu gazu, jego chwilowy przepływ przez sprężarkę w odwrotnym kierunku i drgania sprężarki.. Tłok (1) poruszając się wewnątrz cylindra w kierunku wału korbowego ruchem postępowo-zwrotnym powiększa objętość komory zaworowej (2), obniżając tym samym ciśnienie w niej panujące, co powoduje otwarcie zaworu ssawnego (4) i napływ do niej wody .Pompa wielotłokowa nastawna HSP o wychylnej tarczy używana do napędów hydraulicznych otwartych.. Jej działanie polega na wytwarzaniu ró nicy ci nie mi dzy przewodem ssawnym (wlotem do pompy) i tłocznym (wylotem z pompy) oraz przekazaniu energii ze ródła zewn trznego - silnika nap dzaj cego pomp - na ciecz.. W napędzie pompy stosowane są silniki indukcyjne o mocach:()kW i napięciu znamionowym 6 kV.. Tłok wykonuje .ruch posuwisto-zwrotny.Sprężarka tłokowa - najstarsza i najczęściej spotykana sprężarka..

Mechanizmy hydrauliczne najprostszym objętość uważa pompy z tłokiem obrotowym.

Pompy głównego odwadniania typu OW lub OWB, są to pompy wirowe wielostopniowe, wysokociśnieniowe.Pompy zębate są często stosowane w przemyśle cukierniczym, paliwowym i farmaceutycznym.. Czym jest pompa zębata, jaką ma charakterystykę i zastosowanie?. Jeśli porównamy to urządzenie z innymi pompami objętościowymi, te pierwsze nie są odwracalne.Pompa tłokowa jednostronnego działania (1-tłok, 2-cylinder, 3-zawór ssawny, 4- zawór tłoczny, 5 - króciec ssawny, 6 - króciec tłoczny) a) widok ogólny b) ssanie - zawór ssawny otwarty, tłoczny zamknięty c) tłoczenie -zawór ssawny zamknięty,Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Pompy wirowe.. Dostępna jest w wersji jedno - lub dwustopniowej, ze smarowaniem olejowym lub bezolejowa z różną liczbą cylindrów w różnych układach.. P = f(Q) Dla pomp wyporowych odpowiednio: P = f(H) lub P = f(Δp) Charakterystyka sprawności pompy - ŋ = f(Q) dla wyporowych: ŋ = f(H) lub ŋ = f(Δp) Przebieg danej krzywej otrzymuje się w sposób doświadczalny.. Podstaw analiz współpracy pompy zDziałanie pompy wyporowej omówimy na przykładzie pompy tłokowej z jednym tłokiem.. Pompa tłokowa jest również nazywana tłokiem i jest jednym z rodzajów wolumetrycznych maszyn hydraulicznych.. Pierwszym modelem hydraulicznego urządzenia okrętowego przeznaczonego do pompowania wody z ładowni była ręczna pompa tłokowa.. W praktyce jest ona lekko odchylona, co spowodowane jest ściśliwością pompowanego płynu, nieszczelnościami pompy, objętościami szkodliwymi w pompie, w których gromadzą się gazy lub następuje szkodliwa zmiana pojemności komory.. Mechanizm pompy wyporowej opiera się na zmianie energii mechanicznej w hydrauliczną dzięki zmianie objętości, w której znajduje się ciecz, a sprężarka tłokowa działa na bardzo podobnej zasadzie - wyjaśnia nasz rozmówca z firmy GRADOS.Podstawowym podziałem pomp pod względem koncepcji technicznej jest podział na pompy typu wirowego, oraz pompy typu wyporowego.. Zmiana położenia punktu nominalnego pokazana jest strzałkami z linii kropkowych.Początkowo pompy były tworzone wyłącznie do podnoszenia wody.. Dowiedz się więcej!. CHARAKTERYSTYKA: Objętość wyporu od 18 do 140 cm3.. Wydajność zależy wyłącznie od zmian objętości komory roboczej i częstości cyklów.Pompa to urz dzenie mechaniczne, które wymusza przepływ cieczy w przewodzie.. W nich, jako element przemieszczający, występuje jeden lub więcej tłoków, które wykonują ruch posuwisto-zwrotny.. Jedyny wyjątek stanowią naprawdę małe sprężarki z cylindrami pionowymi gdzie układ V jest najczęściej spotykany.Charakterystyka pompy to zależność jednego z parametrów jej pracy, np. wysokości podnoszenia, mocy, sprawności od parametru podstawowego jakim w maszynach przepływowych jest wydajność.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt