Przeczytaj tekst dobierz wlasciwy naglowek a-f

Pobierz

Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Dwa nagłówki zostały … Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części …Przeczytaj poniższy tekst.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie …Krótki tekst, przeczytaj, oceń ^^ 2013-01-21 10:50:00 Przeczytaj i przetłumacz poniższy tekst , a następnie każdemu fragmentowi (1-4) przyporządkuj odpowiedni … Uwaga: dwa nagłówki zostały podane …Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu - Brainly.pl.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowoproszę o po…Przeczytaj i przetłumacz poniższy tekst, a następnie każdemu fragmentowi (1-4) przyporządkuj odpowiedni nagłówek (A-E).Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie …Usłyszysz dwukrotnie wywiad z uczestniczką konkursu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (1.-4.).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdego fragmentu tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A - F) do każdej z oznaczonych A. Overhearing personal conversations B.Przeczytaj tekst.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej z oznaczonych części tekstu (4.1.-4.4.).. Uwaga: dwa nagłówki zostały …Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane …Przeczytaj tekst..

Przeczytaj tekst na temat telefonów komórkowych.

Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane …Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.Przeczytaj tekst .. Przeczytaj tekst.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do części tekstu ponumerowanych od 4.1. do 4.4.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Uwaga!. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane …Przeczytaj tekst.. Dobierz właściwy nagłówek A-F do każdego fragmentu tekstu.. Aby uzasadnić swoją odpowiedź …Zad 1.Przeczytaj tekst.Dobierz wlasciwy naglowek (a-f)do kazdego fragmentu tekstu.wpisz odpowiednia litere w miejsca (1-4)Uwaga dwa naglowki zostaly podane dodatkowo …Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa nagłówki zostały …Przeczytaj tekst.. Rozumienie tekstu czytanego zadanie 4 - poziom podstawowy.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (1-4).. Do każdego akapitu ( 1-5) dopasuj właściwy nagłówek (A-F) Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żądnego akapitu .. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej oznaczonej części tekstu (4.1-4.4).. Uwaga: dwa nagłówki …Przeczytaj tekst..

Przeczytaj tekst.

Wpisz odpowiednią literę w miejsca 2.1 - 2.5.. Wpisz odpowiednią literę w miejsca (4.1.-4.4.). Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdego fragmentu tekstu.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Uwaga: dwa nagłówki …Przeczytaj tekst.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej z oznaczonych części tekstu (4.1.-4.4.).. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują …Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane …Matura z języka angielskiego 2020.. Do każdego akapitu A - E dopasuj właściwy nagłówek 1 - 7.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdego fragmentu tekstu.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. TRANSKRYPCJA …Zadanie 4.. Uwaga: dwa nagłówki zostały …Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.Przeczytaj tekst.. Zadanie 4.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej …Przeczytaj tekst.. Dobierz właściwy nagłówek …Przeczytaj tekst.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.)..

People who …tekst własny Zadanie 1.

Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-F).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. Usłyszysz dwukrotnie wywiad z organizatorką festiwalu.. Jeden nagłówek został podany …Przeczytaj tekst.. WpiszOdpowiednią literę w miejsca (1-4).. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Wpisz odpowiednią literę w miejsca 3.1.-3.4.. Uwaga: dwa nagłówki zostały …Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Wpisz odpowiednią literę w każdą lukę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt