Na czym polega mały sabotaż

Pobierz

Celem było uświadomienie Niemcom, że Polska nie została ostatecznie pokonana i istnieją polskie siły podziemne, które przygotowują się do odwetu.May 25, 2021mały sabotaż Mały sabotaż to kategoria akcji konspiracyjnych w czasie okupacji hitlerowskiej, polegakącej na pisaniu antyhitlerowskich haseł na muracj, wysyłaniu strzeżeń, ośmieszaniu zarzadzeń okupanta i dezorganizowaniu jego akcji.. poleca 83 % Historia "Opisz formy oporu społeczeństwa polskiego wobec okupanta"Sabotaż (z fr.. Najsłynniejszym wyczynem Wawra, którego pomysłodawcą i wykonawcą był Alek, stała się tak zwana "kopernikowska afera".. Sabotaż może mieć cele polityczne i militarne jak np. w czasie.. poleca 90 % Historia Walka podziemna w czasie II wojny światowej .Sabotaż- deorganizowanie pracy przez umyślne uchylanie się od niej lub świadome, wadliwe wykonywanie jej przez uszkadzanie, niszczenie środków produkcji, działanie mające na celi przeszkodzenie w realizacji jakiegos planu.. sabotage) - umyślne niewypełnienie albo wypełnianie wadliwie swoich obowiązków w zamiarze wywołania dezorganizacji, strat i szkód.. Dlatego były prowadzone takie działania Dywersja- działanie wojenne polegające na odwróceniu uwagi wroga, najczęsciej z uzyciem broni.Większość akcji Małego Sabotażu miała na celu oddziaływanie na społeczeństwo polskie poprzez wyrobienie w ludziach poczucia obowiązku obywatelskiego i rozpowszechnienie haseł walki cywilnej..

Działania malego sabotażu to było np.: - gazowanie kina, do którego chodziły tylko niemieckie rodziny.

Taką właśnie akcją była tak zwana "akcja przeciw Paprockiemu" - właścicielowi restauracji przy ulicy Madalińskiego, w której swe siły zjednoczyli Alek i Rudy.Akcje Małego Sabotażu - szczegółowy opis.. Chciano również dać odczuć okupantom, że obywatelom polskim nadal należy na Ojczyźnie i nie poddają się niewoli.. Miały na celu wzbudzić w Polakach poczucie obowiązku o walkę o Polskę i przywrócić im wiarę w zwycięstwo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt